Make the difference as a

Devices Portfolio Manager

De afdeling Asset Management valt onder Supply Chain, en is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken, evalueren en onderhouden van het assetportfolio van Mediq Nederland. Daarnaast zorgt de afdeling voor een optimale inzet en functioneren van medical devices die bij onze eindgebruikers worden ingezet.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Je bent onderdeel en lead van het Central Medical Devices Management team waarin twee ondersteunende rollen rapporteren aan jou. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken, evalueren en (doorlopend) onderhouden van het assetportfolio, zijnde de optimale mix en volgorde van assets om de voor Mediq geformuleerde doelen te behalen. Daarnaast houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren en toepassen van het instrumentarium (o.a. processen, indicatoren) voor het asset management in nauwe samenwerking met de afdeling Category Management. Ook daartoe organiseer je de selectie van assetvoorstellen, en regisseer je het samenstellen van alle ICT-assets.

Verdere verantwoordelijkheden zijn:

 • Het bewaken of de doelstellingen in lijn zijn en blijven met de strategie van de Mediq;
 • Faciliteren en bewaken van het TCO/TV Lifecycle proces;
 • Een integraal asset portfolio jaarplan opstellen;
 • Het bewaken van de samenhang c.q. afhankelijkheden tussen de assets;
 • Vertalen van business vraag / producten en services naar asset portfolio;
 • Beleid op inzet devices op externe locaties handhaven en continu verbeteren;
 • Contract ontwikkeling en beheersing met externe partners;
 • Regie voeren over en rapporteren met betrekking tot tellingen van externe stock;
 • Een integraal resource management plan samenstellen en deze afstemmen met de vraagorganisatie;
 • De asset portfolio rol en methodiek bewaken, verrijken en consequent toepassen;
 • Kwaliteitsbewaking uitvoeren (normeren en meten) over het asset portfolio op gebied van status en realisatie;
 • Verkrijgen van de benodigde stuurinformatie en bewaking van stakeholder management vanuit het totale asset portfolio. Hierbij signaleren en sturen op mogelijke onderlinge afhankelijkheden of conflicten. In samenwerking met de andere stakeholders in het proces;
 • Het regisseren van de juiste aansluiting van het portfolio op de assetmanagement roadmap;
 • Budgetbewaking op het totale portfolio en het formuleren van adviezen hierover;
 • Het signaleren van knelpunten in het totale assetportfolio, daar waar het betreft, geld, samenhang, prestaties, risico’s, resultaten en tijd, en voorstellen doen voor mogelijke oplossing;
 • Het adviseren van het management over de asset portfolio;
 • Handhaven van de PDCA cycle.

Wat breng je mee?

Je bent een zelfstarter, neemt initiatief, signaleert kansen en handelt ernaar. Je bent iemand die de samenwerking actief opzoekt en daardoor bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

Je stelt de te bereiken resultaten vast mede vanuit de optiek van de doelstellingen van de organisatie, in termen van kwaliteit en kwantiteit, en evalueert het bereiken ervan. Je beschikt over overtuigingskracht, flexibiliteit en hebt een goede organisatiesensitiviteit.

Andere zaken die je meebrengt zijn:

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Technisch opleiding in bijv. bedrijfskunde of werktuigbouwkunde
 • Gespecialiseerde kennis van assetmanagement
 • Kennis en ervaring in het inrichten, runnen en certificeren van een assetmanagement organisatie o.b.v. ISO55000/1
 • Pre: Inzicht in de bestuurlijke verhoudingen binnen de gezondheidszorg;

Utrecht

Utrecht

Op ons hoofdkantoor in Utrecht leggen we de basis voor de dienstverlening aan onze klanten. We hebben contact met klanten, zorgprofessionals, verzekeraars en leveranciers. Dagelijks helpen en informeren we vanuit Utrecht duizenden klanten. Met de grote afdeling Klantcontact is Utrecht het kloppend hart van onze organisatie. Utrecht is ook het (internationale) hoofdkantoor van Mediq. Hier vind je de groepsdirectie en internationale stafafdelingen zoals finance en IT. Tot slot vind je in Utrecht de directie van de Mediq Nederland-organisatie en de Nederlandse stafafdelingen zoals finance, HR, communicatie en kwaliteit. Leuk aan werken in Utrecht is dat je werkt op het hoofdkantoor van Mediq, waar alles bij elkaar komt. Je maakt hier kennis met ongeveer 500 medewerkers én alle aspecten van onze business.

Supply Chain & Logistics

In Bleiswijk is het ultramoderne fulfillmentcenter van Mediq gevestigd. Hier zijn collega's dagelijks bezig met het opslaan van binnenkomende medische hulpmiddelen en het picken, verpakken en versturen van goederen aan zorgprofessionals en onze klanten thuis. Ook stellen ze startpakketten voor continentie- en diabetesklanten en smaakboxen op het gebied van medische voeding samen. In ons atelier verzorgen coupeuses op maat gemaakte stomasteunbandages voor klanten. Zelfs een combinatie met medicatie is mogelijk, want in het pand bevindt zich ook een eigen apotheek. De verschillende teams werken continu aan het behartigen van de wensen van de klant: van strategische planning tot de juiste serviceverlening. Nu en vooral ook in de toekomst.
Lorem ipsum

Application process

1
Online application
Complete your profile, upload your cv and add your motivation
2
Screening
Your application will be reviewed, where applicable we may check your professional qualifications
3
1st interview
You get to know Mediq and we get to know you
4
2nd interview
Together we will dive deeper into the job and how that matches up with your talents.
5
Offer
If you and we are enthusiastic about the match we have, we make you a good offer.
6
Welcome to Mediq!
You have a new job and we love to welcome you to Mediq!

Apply for this job

Apply now if you're interested in this vacancy! Make sure you have the following documents ready to add to your application.